Urzad Gminy w Koscierzynie

Wydruk z serwisu BIP, dn. 18-12-2009 13:00:13
DŁUG PUBLICZNY

Dług publiczny na 31.12.2008 roku wynosi:

- kredyt - 0,00 zł
- pożyczka z NFOŚ - 0,00 zł
- obligacje komunalne - 0,00zł
- inne zobowiązania finansowe - 0,00 zł

Razem zadłużenie 0,00 zł.
Treść wprowadził(a):   Dorota Borys (2009-03-04 11:50:34)